Wprowadzenie

Projekt „Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych” realizowany przez ALK był skierowany do osób, które dotychczas nie prowadziły działalności gospodarczej, zamieszkałych na terenie Obszaru Metropolitalnego Warszawy (m.st. Warszawa oraz 71 okolicznych gmin) chcących uruchomić działalność gospodarczą w sektorach kreatywnych np. architekturze, antykach, rynku sztuki, gier komputerowych, rękodziele, wzornictwie przemysłowym, projektowaniu mody, filmie i wideo, muzyce, teatrze, działalności wydawniczej.

Projekt od samego początku nakierowany był na różnorodność: zakładał, ze co najmniej 50% uczestników będą stanowiły kobiety, nie mniej niż 25% osób będzie miało więcej niż 45 lat, uwzględniał obecność grupy osób niepełnosprawnych. To wewnętrzne zróżnicowanie, które w innych okolicznościach mogłoby stanowić słabość, w naszym przypadku okazało się największą siłą, pozwalając połączyć bogactwo kapitału ludzkiego w jeden sprawnie funkcjonujący organizm.

To co wyróżniało bowiem ten projekt na tle innych to ludzie, którzy dowiedli, że prawdziwą receptą na sukces nie są same szkolenia, doradztwo i otrzymana dotacja, lecz pasja, zaangażowanie i przyjaźń. Cementowaniu tych więzi służył przede wszystkim wspólnie, owocnie spędzony czas. Uczestnicy projektu (100 osób na liście podstawowej oraz 30 na liście rezerwowej) odbyli w ciągu półtorej roku prawie 3000 (!) godzin warsztatów, szkoleń, spotkań indywidualnych i grupowych podczas których rozwijane były ich wiedza i umiejętności w zakresie prawa autorskiego, patentowego i podatkowego, finansów, marketingu, strategii, przedsiębiorczości, nawiązywania kontaktów biznesowych (networkingu), reklamy w mediach społecznościowych, coachingu i autotreningu biznesowego. Ważnym elementem budowania atmosfery współpracy i kooperacji był również fakt, że projekt nie zmuszał uczestników do rywalizacji o środki – 80% uczestników otrzymała dotację, co pozwalało im skupić się na rozwijaniu swoim pomysłów a nie na rywalizacji o środki z innymi. Dlatego mimo iż tylko 81 uczestników projektu otrzymało dofinansowanie w kwocie do 40 000,00 zł na założenia firmy, a także wsparcie pomostowe przez pierwszy rok jej działalności, to jednak nawet te osoby, które nie otrzymały dotacji nie zaprzestały kontaktowania się grupą i wciąż stanowią aktywnych członków tej społeczności.

Najważniejszym osiągnięciem projektu było powstanie grupy znakomicie ze sobą współpracujących firm, bardzo zżytego ze sobą środowiska przedsiębiorców i artystów, którzy założyli stowarzyszenie ProKreatywni mające kontynuować dzieło zapoczątkowane w projekcie. Co istotne – w stowarzyszeniu znalazły się również firmy założone przez osoby, które ukończyły szkolenia, ale nie otrzymały dotacji. Powstał swego rodzaju klaster łączący talenty, wiedzę i umiejętności osób, które w ramach projektu miały szansę się poznać. Dodatkowym efektem projektu było powstanie zespołu znakomitych ekspertów wyspecjalizowanych we wspieraniu rozwoju firm tego sektora. Na bazie ich doświadczeń powstał podręcznik przedsiębiorczości kreatywnej pt. „Oblicza kreatywności” zilustrowany przez jedną z uczestniczek projektu